Viitor
pentru copii

Donează


Asociatia Sonia Maria
CIF 31388396
Adresa: bd. Ion Mihalache 166, bloc 2, scara A, etaj 2, apartament 12, sector 1, Bucuresti, cod postal 011214

Cont RON: RO66RNCB0484131725750001
Cont EURO: RO12RNCB0484131725750003
Cont USD: RO82RNCB0484131725750004
Beneficiar: Asociatia Sonia Maria
Banca BCR: sucursala Piata Romana
CIF: 31388396
SWIFT: RNCBROBU
Reprezentant: Oana Geambasu


Doneaza fara sa te coste nimic. Din impozitul pe care il platesti la stat poti redirectiona 2% pentru a sprijini un ONG.


Fă o diferență! Ajută o persoană ce suferă de hipoacuzie redirecționând 2% din impozitul pe venitul realizat în anul precedent!

 

Formularul 230 redirecționează 2% din impozitul pe venit ce a fost deja plătit către stat, practic nu te costă nimic. Trebuie doar sa completezi cateva rânduri și noi preluăm formularul și îl depunem în original la ANAF, iar suma va fi redirecționata către asociația Sonia Maria.

 

Declarația 230 se completează la capitolul 1 de către persoanele ce au venituri salariale.

 

Declarația 200 se completeaza de către persoanele ce au venituri din alte surse (activități independente, cedarea folosinței bunurilor, drepturi de autor, etc.)

 

PayPal: asociatia.soniamaria@gmail.com

 

Contract sponsorizare 20%

 

BAZA LEGALA: Codul Fiscal, Art. 84 din Legea 571 / 2003

(2) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume, reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, câştigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor închise, câştigul net anual din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni de acest gen, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii.

Asociatia Sonia Maria powered by Balistic Media